Kinderdagverblijf Haarlem De Dolfijntjes

Bij kinderdagverblijf De Dolfijntjes gaan wij uit van een positieve benadering van het kind en willen wij ieder kind de ruimte geven om zich te ontplooien tot open, evenwichtige en zelfstandige individuen. Ieder kind wordt op een zodanige manier door ons begeleid dat dit aansluit op zijn/haar persoonlijke behoeften.

Het behoort tot de deskundigheid van de pedagogische medewerkers om kinderen op het juiste moment zodanig te begeleiden dat ze een stap vooruitgaan in hun persoonlijke ontwikkeling. Dit betekent dat wij naast het bieden van verzorging, individuele aandacht en veiligheid ook aandacht besteden aan spel, fantasie en expressie en creativiteit.

Wij stimuleren de kinderen en zij krijgen de ruimte en de kans om kennis en vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn voor de sociale interactie met anderen zoals het communiceren, het aangaan van relaties, liefdevol rekening houden met anderen. De sociale ontwikkeling kan door het veelvuldig contact met anderen volop gestalte krijgen.

In ons kinderdagverblijf creëren wij een warme en huiselijke sfeer waarbij alle kinderen zich veilig en geborgen voelen en ieder kind zichzelf kan zijn. Wij gaan er vanuit dat kinderdagverblijf de Dolfijntjes een omgeving creëert waar het individuele kind zich prettig voelt en tegelijkertijd ook een uitdaging biedt.

Rondleiding inplannen?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Kinderdagverblijf De Dolfijntjes?

Kind Aanmelden