Wenprocedure
Kinderen die bij de Dolfijntjes komen, beginnen met wennen zodra het contract is ingegaan. De pedagogische medewerkers maken dan extra tijd vrij om ouders en kind zo goed mogelijk te begeleiden bij deze wen-periode. De wen-periode bestaat uit 4 dagen. Op de eerste twee wendagen wordt uw kind om 10 uur op de groep verwacht. U (en uw partner) kunnen een half uur bij uw kind blijven. In dit half uur wordt de dagelijkse gang van zaken aan u uitgelegd en worden bijzonderheden en gewoontes van uw kind genoteerd.
Uw kind blijft tot 12:00 uur bij de kinderopvang. De derde en vierde wendag wordt uw kind om 9 uur op de groep verwacht. Op de laatste wendag kan uw kind om 15.30 opgehaald worden.
Mentorschap
De mentor is een van de pedagogisch medewerkers op de kinderopvang de Dolfijntjes. Zij is betrokken bij uw kind en kent uw kind goed, de mentor volgt uw kind en observeert het kind in verschillende situaties bij vrijspelen, buitenspelen, binnenspelen en momenten aan tafel. Bij de intake en per mail houden wij u op de hoogte wie de mentor van uw kind is. De mentor zet haar pedagogische kennis en vaardigheden in om uw kind te stimuleren zich steeds te ontwikkelen
Dagen ruilen
Incidenteel (met een maximum van 3 x per jaar) is het mogelijk om een dag aan opvang te ruilen, mits de beroepskracht-kind ratio dit toelaat. U dient het ruilverzoek minimaal 1 week van tevoren per mail in. Ruilen kan alleen in dezelfde maand.
Stamgroep met 16 kind plaatsen
Op ons kinderdagverblijf hebben wij een verticale groep dat wil zeggen namelijk één groep met kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Wij hebben gekozen voor een verticale opbouw omdat de kinderen op deze manier leren om met kinderen van verschillende leeftijden te spelen wat bijdraagt aan de sociale ontwikkeling van het kind. Kinderen leren niet alleen van de
pedagogisch medewerksters, maar ook van elkaar. De kleintjes zien namelijk wat de groter kinderen al allemaal kunnen en raken daardoor gestimuleerd nieuwe dingen te ontdekken. De oudere kinderen leren weer hoe ze op een goede respectvolle manier met jongere kinderen om moeten gaan.

Rondleiding inplannen?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van Kinderdagverblijf De Dolfijntjes?

Kind Aanmelden